Forskning och innovation är drivkraften hos Mapei

den 12 november 2020
FOU ÄR DRIVKRAFTEN – Byggbranschen lever med ständig förändring, och vi på Mapei är en helhetsleverantör av byggmaterialprodukter och systemlösningar inom flera olika områden.

- Vår styrka är vår gedigna tekniska expertis, kunder kan alltid anlita oss vid behov. En grundidé inom Mapei är att tänka stort och expandera över hela världen utan att förlora det som kännetecknar ett familjeföretag. Forskning och innovation är drivkraften bakom företagets tillväxt, säger Christoffer Bäckman, Mapeis försäljningschef i Sverige.

Mapei testcenter

Mapei ska leda utvecklingen, erbjuda närhet och omtanke och alltid vara i framkant. Produkterna ska uppfylla kundernas alla tekniska krav och svara mot gällande standarder när det gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Mapei har även stort fokus på våra forsknings- och utvecklingscentra, vi arbetar ständigt efter ekologiska och hållbarhetsmässiga system och har en nollvision när det gäller miljöbelastning. – Vårt team är stort och lokaliserade över hela landet. Vi är alltid på plats när det gäller, det är ”on site” och ”hands on” för att hela tiden kunna testa produkter, utveckla och lösa tekniska utmaningar åt kunden. – Varje kund och uppdrag måste utvärderas för sig. Alla underjordiska projekt har sin egen identitet. Det handlar om komplexa tunnel- och gruvprojekt och inget är det andra likt, men alla projekt tas om hand av våra specialister för att ta fram de lämpligaste produkterna och lösningarna, fortsätter Christoffer Bäckman.


Vill du läsa artikeln i sin helhet?
https://bit.ly/32BKyB8

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei