Färgade fogmassor och elastiska fogmassor

mapei_girl

Set the mood

Sätt en personlig prägel med hjälp av Mapeis färgade fogmassor
700 + MAPEGLITTER SILVER
700 + MAPEGLITTER GOLD
100 White
103 Moon White
110 Manhattan 2000
111 Silver Grey
112 Medium Grey
113 Cement Grey
114 Anthracite
119 London Grey
120 Black
123 Ancient White
125 Castle Grey
127 Arctic Grey
130 Jasmine
131 Vanilla
132 Beige 2000
133 Sand
134 Silk
135 Golden Dust
136 Mud
137 Caribbean
138 Almond
141 Caramel
142 Brown
143 Terracotta
144 Chocolate
145 Terra Di Siena
146 Rich Brown
147 Cappuccino
149 Volcano Sand
150 Yellow
151 Mustard Yellow
152 Liquorice
163 Light Lilac
165 Cherry Red
167 Avio
168 Cerulean
169 Steel Blue
172 Space Blue
173 Ocean Blue
174 Tornado
176 Green-grey
177 Sage
182 Tormaline
183 Lime Green
187 Linen
188 Biscuit
189 Spelt
282 Bardiglio Grey
283 Sea Blue
290 Cream
700 Translucent


Alla Mapeis fogmassor för keramiska plattor och stenmaterial uppfyller standarden EN 13888.

De färger som återges i denna trycksak kan avvika från de verkliga kulörerna och ska därför ses som ungefärliga. Korrekt färgåtergivning finns i Mapeis provkarta Färgade fogmassor. Färgerna kan påverkas av det underlag de används på samt omgivningsljuset.
De färger som återges här visar eventuellt inte den faktiska färgen på fogmassan beroende på omständigheterna på platsen, hur produkten beretts, appliceringsmetod, belysning, skillnad i färgåtergivning på olika datorskärmar samt vilken typ av platta eller sten som används.
MAPEI kan därför inte ge några garantier gällande färg, textur, utseende eller lämplighet. På grund av detta frånsäger sig MAPEI alla uttalade eller underförstådda garantier gällande, men inte begränsade till, SÄLJBARHET och LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL.

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei