Cookiepolicy

Cookiepolicy
Enligt EU:s förordning 2016/679 (“GDPR”) och den svenska harmoniseringslagstiftningen tillhandahåller Mapei AB (även “Personuppgiftsansvarig”) såsom personuppgiftsansvarig följande information relaterat till cookies som installerats på domänen www.mapei.se och dess underdomäner (“Hemsidan”).

Vad är cookies?
Cookies är en textrad som används för att tillhandahålla automatiskt autentisering, sessionsspårning och lagringsinformation om specifika användare som besöker en hemsida eller innehållet i deras varukorg vid ett köp via internet. I detalj är cookies ett textstycke i liten storlek som skickas från en server till användarens webbläsare och sedan skickas tillbaka till servern (utan ändringar) varje gång användaren besöker samma del av samma webbdomän.
Cookies kan lagras permanent på en dator eller mobil enhet som tillhör användaren eller ha en varierande varaktighet (permanenta cookies), men också försvinna när användaren stänger webbläsaren (sessionscookies). Cookies kan installeras av att en hemsida besöks (förstapartscookies) eller installeras av andra hemsidor (tredjepartscookies).

Typer av cookies och ändamål
Cookies förbättrar surfingupplevelsen:
- genom att spara inställningar, så att du inte behöver uppge dem igen varje gång du besöker en ny sida;
- genom att hantera ditt användande av hemsidan för att säkerställa att den möter dina behov.

Våra cookies används till att förbättra funktionaliteten på Hemsidan för dig: du kan på eget initiativ ändra och/eller radera dem. Vi samlar särskilt in följande: 

- Tekniska cookies

Tekniska cookies (för vilka det inte krävs samtycke av användaren) hjälper användaren att navigera på Hemsidan eller används för att tillhandahålla tjänster som efterfrågas av densamma. Utan dessa cookies är vissa åtgärder inte möjliga, eller mer komplexa, att genomföra och/eller mindre säkra för användaren.
 
A) Navigeringscookies

Vi använder navigeringscookies för att möjliggöra för användaren att surfa och utnyttja Hemsidan på ett säkert och effektivt sätt.
 
B) Funktionscookies

Vi använder funktionscookies för åtgärder som strikt behövs för att Hemsidan ska kunna fungera korrekt.

- Tredje parts analyscookies 

Vi använder cookies från Google Analytics plattform för att samla in aggregerad information om användarnas användning av Hemsidan (antalet besökare, besökta sidor, tid spenderat på Hemsidan osv.). Vi använder verktyg för att reducera identifikationsstyrkan i cookies (maskning av IP-adressen) och verktyg för att undvika matchning av den insamlade informationen med annan information som Google redan har.
 
- Tredje parts profileringscookies

Profileringscookies (för vilka användarens samtycke krävs) syftar till att skapa förståelse för användarens intressen och att erbjuda en anpassad tjänst genom att skicka marknadsföring i enlighet med preferenserna som visas genom användarens surfing på internet.
Funktionerna av cookies som används på Hemsidan visas i tabellen nedan.
CookieändamålFörsta delen / Tredje delenvaraktighetYtterligare information
JSESSIONIDTekniskFörsta delenSessionhttp://www.mapei.com/se/sv/cookiepolicy
Mapeicookie settingsFörsta delen2 århttp://www.mapei.com/se/sv/cookiepolicy
SERVERIDTekniskFörsta delenSessionhttp://www.mapei.com/se/sv/cookiepolicy
TSNGUIDTekniskTredje delen1 år https://docs.newrelic.com/docs/browser/new-relic-browser
__utmaStatistikTredje delen2 århttps://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/
__utmzStatistikTredje delen6 månader https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/
_gaStatistikTredje delen2 århttps://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/
_gat_UA-19637883-1StatistikTredje delen1 dag - sessionhttps://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/
_gidStatistikTredje delen1 dag - sessionhttps://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/
ajs_anonymous_idTekniskTredje delen1 år https://docs.newrelic.com/docs/browser/new-relic-browser
ajs_group_idTekniskTredje delen1 år https://docs.newrelic.com/docs/browser/new-relic-browser
ajs_user_idTekniskTredje delen1 år https://docs.newrelic.com/docs/browser/new-relic-browser
cookie_conferma_cookiecookie settingsFörsta delen179 dagar - sessionhttp://www.mapei.com/se/sv/cookiepolicy
intercom-lou-cyym0u3iTekniskTredje delen1 århttps://www.intercom.com/terms-and-policies#terms
login_idle_session_timeoutTekniskTredje delen1 århttps://docs.newrelic.com/docs/browser/new-relic-browser
login_service_login_newrelic_com_tokens2 åTeknisk 20 århttps://docs.newrelic.com/docs/browser/new-relic-browser
portalNavigationTekniskFörsta delen1 day - sessionhttp://www.mapei.com/se/sv/cookiepolicy
sf-data-intell-subjectTekniskFörsta delen1 år http://www.mapei.com/se/sv/cookiepolicy
sf-trckngckieTekniskFörsta delen6 månader http://www.mapei.com/se/sv/cookiepolicy
sf_siteTekniskFörsta delen2 århttp://www.mapei.com/se/sv/cookiepolicy
_fbpProfilerandeTredje delen3 månaderhttps://www.facebook.com/policies/cookies/
UserMatchHistoryProfilerandeTredje delen30 dagarhttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
li_sugrProfilerandeTredje delen3 månaderhttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
BizographicsOptOutProfilerandeTredje delen10 århttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
_guidProfilerandeTredje delen3 månaderhttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
li-oatmlProfilerandeTredje delen1 månadhttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
li_fat_idProfilerandeTredje delen1 månadhttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
bcookieProfilerandeTredje delen2 århttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
bscookieProfilerandeTredje delen2 århttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
langProfilerandeTredje delenSessionhttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
lidcProfilerandeTredje delen1 daghttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Hur kan cookieinställningar ändras?
Vid åtkomst till någon av sidorna på Hemsidan, kommer en banner med ett kort meddelande att visas. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker användaren till användning av cookies. Samtycket registreras genom en ”teknisk cookie” och kan när som helst återkallas av användaren. För mer information, inklusive hur alla eller vissa tredjepartscookies kan nekas, kan användaren klicka på länkarna under ”Övrig information” i kolumnen ovan.
Användaren kan invända mot lagring av cookies på hårddisken genom att konfigurera webbläsaren så att cookies nekas. Nedan anges de sätt som de vanligaste webbläsarna tillåter användarna att göra detta på.
  
•   Internet Explorer https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
•   Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
•   Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
•   Opera http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
•   Safari https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT
 
Efter sådana åtgärder kan dock hända att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar korrekt.

Kommunikation och spridning av information 
Information som samlas in genom användningen av cookies kan behandlas av anställda och medarbetare hos Mapei AB eller bolag inom Mapei Group så som ”personer som kontrollerar behandlingen” (dvs. personer som under direkt behörighet från personuppgiftsansvarige eller biträde är behörig att behandla personuppgifter, enligt artikel 4 punkt 10 och artikel 29 i GDPR) och personuppgiftsbiträden.
 
Därtill kan information behandlas av bolag inom Mapei Group eller betrodda företag på uppdrag av Mapei AB eller bolag inom Mapei Group, vilka då agerar som personuppgiftsbiträden. Listan över dessa bolag uppdateras löpande och är tillgänglig, efter begäran, genom ett meddelande till den ovan nämna adressen eller ett e-mail till privacy@mapei.se.
Personuppgifter kommer inte att spridas eller lämnas ut.

Användarens rättigheter 
I relation till behandlingen av dina personuppgifter kan du utöva dina rättigheter angivna i artikel 15 till 22 i GDPR (sammanfattade i slutet på den här policyn). För att utöva sådana rättigheter kan användaren kontakta den Personuppgiftsansvarige genom att skicka ett meddelande till adressen angiven nedan eller ett e-mail till privacy@mapei.se.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
Personuppgiftsansvarig är
Mapei AB
Gårdsfogdevägen 16 
168 67  Bromma
Sverige

Som nämnts ovan kan personuppgifter också behandlas av betrodda företag som på uppdrag av Mapei AB eller ett bolag inom Mapei Group tillhandahåller tekniska och organisatoriska tjänster. Dessa bolag är direkt behöriga under Mapei AB eller ett bolag inom Mapei Group och utnämns som personuppgiftsbiträden. Listan över dem uppdateras löpande och är tillgänglig efter begäran genom ett meddelande till den ovan nämna e-mailadressen eller ett e-mail till privacy@mapei.se.
 
DEN REGISTERADES RÄTTIGHETER
 
Artikel 15 till 22 i EU:s förordning 2016/679
 
Enligt artikel 15 till 22 i EU:s förordning 2016/679 har den registrerade rätt att få sina personuppgifter rättade eller raderade (”rätten att bli bortglömd”) av den Personuppgiftsansvarige; rätt att få behandlingen av personuppgifterna begränsad och rätt till portabilitet av personuppgifterna, rätt att invända mot behandling av personuppgifterna, inklusive profilering samt rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei