Objavljeno u Svet Mapei br. 28 - 3.12.2020.

Sportski tereni hotelskog kompleksa Crni Vrh

MODERNI SPORTSKI SADRŽAJI NA DIVČIBARAMA

CRNI VRH ARIAL

Nakon otvaranja luksuznog hotela Crni Vrh na Divčibarama krajem 2019. godine, radovi na kompleksu čiji su investitori Miloš i Jovan Teodosić nisu se zaustavili. Naprotiv, vođeni idejom da ovaj kompleks postane vrhunski planinski centar za pripremu sportista, ali i omiljena destinacija za aktivan odmor, nastavili su sa uređenjem sportskih terena u neposrednoj blizini hotela.  

Ime Miloša Teodosića, košarkaškog asa, reprezentativca Srbije i nekadašnjeg NBA igrača, nesumnjivo će privući košarkaške klubove, kampove i rekreativce, ali će na terenima na Divčibarama moći da treniraju i fudbalske, rukometne te odbojkaške ekipe, kao i praktično svi profesionalci u ekipnim sportovima.  

Kompleks krasi pet otvorenih terena: jedan fudbalski, tri košarkaška i jedan višenamenski – za rukomet, mali fudbal i odbojku. Za sportske klubove važno je i što se uz hotel nalazi sportska dvorana, građena po standardima FIBA, pogodna za organizaciju prijateljskih međunarodnih takmičenja kao i svih vrsta sportskih priprema. Uz to, hotel je organizovan tako da pruži potpunu logističku podršku tokom boravka sportista.  

Po ugledu na najpoznatije svetske stadione, fudbalski teren kompleksa na Divčibarama sada poseduje vrhunski drenažni sistem zahvaljujući prethodnoj stabilizaciji tla Mapei tehnologijom MAPESOIL. Ostali otvoreni tereni su izvedeni visokokvalitetnim akrilnim sistemima za izradu profesionalnih sportskih i rekreativnih površina, MAPECOAT TNS.

Tokom planiranja i projektovanja otvorenih sportskih terena, investitori – i sami profesionalni sportisti, su sa timom arhitekata testirali brojne opcije u potrazi za optimalnom podlogom koja će omogućiti najbolje uslove za igru. Jedan od zahteva bila je otpornost podloge na promenljive vremenske uslove kakvi vladaju na Divčibarama, naročito na niske temperature tokom hladnih i dugih zima sa oblinim snežnim padavinama ali i kišu tokom ostatka godine.

Za buduće korisnike bilo je potrebno obezbediti udobnost i manji rizik od povreda, a za profesionalne igrače naročito dobar i ujednačen odskok lopte i mogućnost brze promene pravca kretanja.


sportski tereni (7)

Akrilne podloge modernog dizajna

Za tri košarkaška terena izabran je MAPECOAT TNS MULTISPORT COMFORT, višeslojni akrilni sistem koji se ugrađuje sa gumenom podlogom u rolnama, i pruža udobnost i adekvatnu brzinu igre. Za rukometni teren, izabran je višeslojni akrilni sistem MAPECOAT TNS PROFESSIONAL, koji se ugrađuje direktno preko asfalta ili betona, bez gumene podloge.

Nakon završetka pripremnih radova na sabijanju terena i izrade asfaltne podloge, bilo je potrebno sačekati 21 dan na sazrevanje tj. oksidaciju asfalta. Nakon procesa oksidacije, asfaltna podloga je tretirana vodom sa pumpom visokog pritiska čime je obezbeđena adekvatna prionjivost narednih slojeva. Kontrolom ravnosti, uočene su neravnine koje je trebalo reprofilisati. Standardi za sportske terene propisuju dozvoljena odstupanja od ± 4 mm na razdaljini od 3 m u svim pravcima.

Za izravnavanje manjih neravnina (1–3 mm) upotrebljen je osnovni sloj na bazi akrilnih smola MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT, a za veće neravnine (3–20 mm) poliuretansko-epoksidni lepak ADESILEX G19. Kada je u ovakvim slučajevima neophodno da se izravnaju znatno veća odstupanja, u Mapei asortimanu se nalazi i MAPE-ASPHALT REPAIR 0/8, jednokomponentni, reaktivni asfalt koji se proizvodi spreman za upotrebu i nanosi po hladnom postupku a može da popuni nepravilnosti visine 20–70 mm.


sportski tereni (8)

Ugradnja akrilne podloge na košarkaškim terenima

Izrada sportske podloge u sistemu MAPECOAT TNS MULTISPORT COMFORT na košarkaškim terenima počela je lepljenjem elastične, gumene podloge u rolnama MAPECOMFORT debljine 6 mm preko asfalta dvokomponentnim poliuretansko-epoksidnim lepkom ADESILEX G19. Po završetku polaganja, spojevi između rolni pažljivo su pregledani i još jednom popunjeni istim lepkom.

Preko zalepljene gume nanet je epoksidni prajmer na vodenoj osnovi MAPECOAT TNS PRIMER EPW valjkom u jednom sloju, u cilju dodatnog zaptivanja i poboljšanja prianjanja. Preko osušenog osnovnog premaza ugrađen je regulišući sloj sa agregatom od gumenih granula – MAPECOAT TNS GREY BASE COAT, koji ima funkciju da obezbedi dodatno fino izravnavanje. Ugrađivan je Mapeijevom namenskom gumenom špatulom za nanošenje sistema MAPECOAT TNS, širine 65 cm.

Naredni sloj u sistemu bio je MAPECOAT TNS FINISH, elastični akrilni premaz u obliku paste u vodenoj disperziji, sa dodatkom kvarcnog peska krupnije granulacije, proizveden u boji odabranoj od strane projektanta. Posle 24 h, preko njega je ugrađen akrilni premaz MAPECOAT TNS COLOR sa dodatkom kvarcnog peska fine granulacije, u istoj boji kao i prethodni sloj, koji je nanošen ravnomernim potezima namenskom gumenom špatulom.

Kao završni sloj ugrađen je MAPECOAT TNS PAINT, premaz u boji sa glatkom završnom obradom, koji garantuje izvrsnu površinsku zaštitu i produženu trajnost površine za igru.

sportski tereni (9)

Mapecoat TNS na višenamenskom terenu

Izrada sportske podloge u sistemu MAPECOAT TNS PROFESSIONAL na višenamenskom terenu izvedena je sa materijalima koji daju brzu i tvrdu podlogu.

Radi izravnavanja asfaltne podloge, kao regulišući sloj najpre je ugrađen akrilni premaz MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT sa dodatkom kvarcnog peska, ugrađivan namenskom gumenom špatulom. Za njim sledi akrilni premaz u boji, sa dodatkom kvarcnog peska krupnije granulacije MAPECOAT TNS FINISH. Nakon očvršćavanja, narednog dana nanet je premaz fine granulacije MAPECOAT TNS COLOR u istoj boji kao i predhodni sloj. Kao poslednji u nizu, ugrađen je MAPECOAT TNS PAINT, premaz na bazi akrilnih smola bez agregata.

Svi tereni su dobili svoje pravo lice tek nakon obeležavanja linija namenskom bojom na bazi akrilnih smola u vodenoj disperziji MAPECOAT TNS LINE, koja se koristi za označavanje kako spoljašnjih tako i unutrašnjih igrališta.

Kao zaštitni sloj od zadržavanja nečistoća, koji ujedno obezbeđuje jednostavno i lako održavanje terena, ugrađen je dvokomponentni poliuretanski zaštitni lak MAPECOAT TNS PROTECTION. 

sportski tereni (15)

Fudbalski teren po svetskim standardima

Koliko su za vrhunske sportske rezultate zaslužni veliki napor i brojni treninzi, toliko su neophodni i najbolji uslovi za treniranje. Po ugledu na stadione fudbalskih klubova Juventus, Milan i Sasuolo, vrhunska drenaža fudbalskog terena hotelskog kompleksa Crni Vrh postignuta je upotrebom tehnologije Mapesoil, koja se podjednako može koristiti pri izradi novih i rekonstrukciji postojećih fudbalskih terena sa prirodnom, veštačkom i hibridnom travom, teniskih i golf terena, kao i raznih drugih terena na prirodnom tlu. Pored toga što omogućava vrhunske performanse, smanjuje i vreme potrebno za izgradnju. 

Na dubini 40–50 cm od finalne kote terena (trava) izrađen je bazni tampon sloj od agregata sa padovima od 0,6 % od sredine terena ka ivicama. Navedeni pad je neophodan kako bi se voda usmerila ka odvodnim cevima koje se, za razliku od tradicionalnog drenažnog sistema gde se nalaze po celoj površini, u ovom slučaju postavljaju samo po obodu terena.

Pošto je tampon sloj završen, pristupilo se izradi stabilizacijskog nepropusnog sloja minimalne debljine 15 cm od agregata lokalnog karaktera sa dodatkom praškastog veziva ojačanog vlaknima MAPESOIL 50. U pitanju je izuzetno fino, hidraulično, vlaknasto, stabilizovano vezivo u prahu, specijalne formulacije koja čini proizvod pogodnim za upotrebu sa zemljom, recikliranim ili sirovim agregatima (npr. prirodno klasifikovano tlo). Sadrži odabrane minerale pucolanskog sastava (koji nisu izvedeni upotrebom cementa), a koji imaju izuzetno visoka svojstva vezivanja.

Koristi se za izradu stabilizacijskog donjeg sloja površine za terene sa veštačkom ili prirodnom travom u kombinaciji sa recikliranim bitumenskim konglomeratom, veštačkim ili prirodnim agregatom, recikliranim istrošenim sintetičkim površinama za igru, kao i za sportske terene izrađene od šljake.

Primenom proizvoda MAPESOIL 50 znatno je povećana trajnost podloge i otpornost na spiranje. Polipropilenska vlakna kojih u proizvodu ima preko 0,1 % i koja se lako raspoređuju u smeši, obezbedila su poboljšanje konačnih mehaničkih karakteristika tla.

Tlo pomešano sa MAPESOIL-om 50 ima poboljšanu sposobnost horizontalne drenaže terena, a tokom godina sprečava da se na površini formiraju šupljine u kojima bi voda mogla da se zadržava. Izrada stabilizacijskog sloja obuhvatala je nanošenje baznog sloja od agregata granulacije 0–31 mm u minimalnoj debljini od 15 cm, zatim planiranje i prekopavanje, a potom natapanje polovinom od ukupne količine vode potrebne za početno vezivanje veziva MAPESOIL 50.

Sledilo je razastiranje MAPESOIL-a 50 mašinama sa dodatkom za rasipanje, i mašinsko umešavanje sa agregatom. Po završetku umešavanja, površina je kvašena preostalom vodom i odmah zatim ponovo promešana mašinskim putem. Kako bi dobili čvrstu, nepropusnu i stabilnu podlogu sa potrebnim padom, površina stabilizacijskog sloja je poravnata odgovarajućim mašinama a zatim sabijena i izvaljana. 

sportski tereni (11)

Vrhunski drenažni sloj  

Drenažni sloj je izrađen od pranog agregata granulacije 4–8 mm, vode, superplastifikatora DYNAMON SR4 i veziva MAPESOIL VD, koji su izmešani mašinski, a tako dobijena smeša rasuta je preko stabilizacijskog sloja izrađenog od veziva MAPESOIL 50.

Zbog ćudljivih vremenskih uslova na Divčibarama, visokih temperatura koje su preovladavale u trenutku izvođenja radova, kao i jakog vetra, drenažni sloj je odmah po izvođenju pokrivan geotekstilom POLYDREN PP300.

Geotekstil, ipak, nije imao samo ulogu trenutne zaštite od atmosferskih uslova, već u celokupnom sistemu ima važnu ulogu filtriranja čestica i mikročestica iz korenskog sloja trave.

MAPESOIL VD je hidrauličko cementno vezivo sa dodatkom specijalnih aditiva koje u kombinaciji sa odabranim konglomeratima stvara mešavine visokih mehaničkih svojstava i izu izuzetne propustljivosti a upotrebljava se za izradu donjih drenažnih slojeva igrališta sa prirodnom, veštačkom i hibridnom travom. Takođe se koristi i za izradu travnatih teniskih i golf terena.

Njegovom primenom na celokupnoj površini fudbalskog terena izbegli smo postavljanje klasičnih drenažnih cevi, koje na bazi dosadašnjeg iskustva nemaju dug vek trajanja, odnosno veoma brzo dolazi do zasićenja i gubljenja funkcije, što posledično zahteva rekonstrukciju terena.

Pored toga što ima veoma veliku propusnu moć vode u horizontalnom pravcu, ima i ulogu akumulacionog sloja. Ugrađen u debljini od samo 8 cm, u svojim porama može da zadrži čak do 20 m3 vode na površini od 8.000 m2. Propustljivost vode pri padu od 0,6 % veća je od 360 mm/h, prema standardu SRPS EN 12616: Površine za sportske terene – Određivanje vodopropustljivosti.

sportski tereni  (17)

DYNAMON SR4 je superplastifikator na bazi akrila koji se dodaje mešavini u cilju redukcije potrebne količine vode, uz poboljšanje mehaničkih karakteristika. Dodavanjem DYNAMONA SR4 takođe je postignuto odlaganje početnog vezivanja, bez obzira na visoke temperature koje su pratile izvođenje, što je omogućilo dovoljno vremena da se drenažni sloj izvede na pravilan način.

Nakon izrade stabilizacijskog, drenažnog i zaštitno-filtracionog sloja, usledila je izrada „korenske” zone sloja trave, koja se ogledala u nasipanju, ravnanju i kompaktiranju sloja prirodnog peska granulacije 0,1–4 mm. U „korensku” zonu postavljen je sistem za navodnjavanje trave od strane specijalizovanih izvođača i postavljen sloj prirodne trave u rolnama.

Proizvodi pomenuti u članku

ADESILEX G19
ADESILEX G19
Dvokomponentni, epoksi-poliuretanski lepak za ugradnju elastičnih i tekstilnih podnih obloga u unutrašnjim i spoljašnjim prostorima.…
MAPECOAT TNS COLOR
MAPECOAT TNS COLOR
Premaz u boji fine granulacije, na bazi akrilnih smola u vodenoj disperziji sa dodatkom finog kvarcnog peska, za zatvorene i otvorene…
MAPECOAT TNS FINISH 1.3.4
MAPECOAT TNS FINISH 1.3.4
Premaz u boji na bazi akrilnih smola u vodenoj disperziji sa odabranim filerima, za unutrašnje i spoljašnje teniske terene, višenamenska…
MAPECOAT TNS GREY BASE COAT
MAPECOAT TNS GREY BASE COAT
Polufleksibilni osnovni premaz i pasta za zapunjavanje u vodenoj disperziji, sa odabranim filerima za višenamenska igrališta.
MAPECOAT TNS LINE
MAPECOAT TNS LINE
Boja na bazi akrilnih smola u vodenoj disperziji za obeležavanje unutrašnjih i spoljašnjih sportskih terena i igrališta.
MAPECOAT TNS PRIMER EPW
MAPECOAT TNS PRIMER EPW
Dvokomponentni epoksidni osnovni premaz u vodenoj disperziji.
MAPECOAT TNS PROTECTION
MAPECOAT TNS PROTECTION
Dvokomponentni, transparentni, zaštitni premaz za proizvode iz linije Mapecoat TNS.
MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT
MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT
Polufleksibilni osnovni premaz i pasta za zapunjavanje u vodenoj disperziji, sa odabranim filerima za višenamenska sportska igrališta i…
MAPESOIL 50
MAPESOIL 50
Fibre-reinforced powdered stabilising agent for playing sub-bases construction surfaces
MAPESOIL VD
MAPESOIL VD
High-performance hydraulic binder used to make drainage layers for playing surfaces

Ostanite s nama u kontaktu

Prijavite se za naš bilten, kako biste dobijali Mapei novosti