MAPEGROUT EASY FLOW

Jednokomponentni mikroarmirani tiksotropni malter sa kontrolisanim skupljanjem otporan na sulfate, za sanaciju betonskih konstrukcija.
Mapegrout Easy Flow se koristi za sanaciju oštećenih betonskih konstrukcija; za sanaciju betonskih površina gde je potrebno pumpanje čak i na velikim razdaljinama; sanacija nosećih stubova na vijaduktima, sanacija tunela, prefabrikovanih elemenata, sanacija kanala i rezervoara oštećenih usled delovanja sulfata prisutnih u zemlji. Da bi se smanjilo prisustvo vazdušnih mehurića, Mapegrout Easy Flow može biti obogaćen aditivom Mapecure SRA za 0,25%. Mapegrout Easy Flow se može koristiti i bez pridodatog aditiva Mapecure SRA u slučaju da ambijentalni uslovi omogućavaju optimalno sazrevanje maltera. Najčešće se nanosi prskanjem, ali je moguće i nanošenje upotrebom špahtle. Maksimalna preporučena debljina nanosa je 35mm.
Klasifikacija: EN 1504-3, klasa R4.
Potrošnja: 18,5 kg/m² po cm nanosa.
Ambalaža: polietilenske vreće od 25kg; jumbo vreće od 1500kg.

Povezani dokumenti

Tehnički list
Preuzmite

Poslednji projekat MAPEGROUT EASY FLOW

Ostanite s nama u kontaktu

Prijavite se za naš bilten, kako biste dobijali Mapei novosti