Hidroizolacija podzemnih delova armirano-betonskih konstrukcija novih objekata u otvorenom iskopu

Objekti za trgovinu na veliko i malo
TEMELJI
Impermeabilização

Products

1
Sloj mršavog betona
2
 Bentonitna tkanina 
3
 Konstrukcija od armiranog betona spravljenog sa superplastifikatorom Dynamon
4
 Hidrofilna ekspandirajuća bentonitna traka
5
Dijafragma
6
Hidrofilna ekspandirajuća bentonitna traka
7
Polimercementna masa za hidroizolaciju (2 premaza)  MAPELASTIC FOUNDATION posle nanošenja prajmera PRIMER 3296
8
Dijafragma mestimično reprofilisana tiksotropnim malterom ojačanim vlaknima 
Možda Vas zanima i Impermeabilização
NOT REMOVE

Ostanite s nama u kontaktu

Prijavite se za naš bilten, kako biste dobijali Mapei novosti