Most sagađen izlivanjem betonskih stubova na licu mesta i montažom prefabrikovanih nosača

Infrastruktura
VIADUKTI/MOSTOVI
Novoizgrađene konstrukcije

Products

1
Armiranobetonski stubovi
2
Superplastifikator
range Dynamon SR / SX or / Chronos
3
Prefabrikovani nosač
range Dynamon NRG
4
Ispuna
range Dynamon SR / SX
5
Neskupljajući beton
Mapecrete System
Dynamon SR / SX +
MAPECURE SRA 25 +
EXPANCRETE
6
Sredstvo za odvajanje oplate
7
8
Elastična zaštitna boja
Možda Vas zanima i Novoizgrađene konstrukcije
NOT REMOVE

Ostanite s nama u kontaktu

Prijavite se za naš bilten, kako biste dobijali Mapei novosti