re-con-zero-evo

MAPEI har utviklet en miljøvennlig og bærekraftig løsning for resirkulering av restbetong.

Hvert år produseres det 10 milliarder kubikkmeter betong. Hele 50 millioner kubikkmeter av dette blir ikke benyttet på byggeplassen. Denne betongen representerer i dag et avfallsproblem, og en betydelig merkostnad i byggeprosjekter.

Dagens løsninger for håndtering av restbetong er dyre i drift og klarer i svært liten grad å gjenvinne betongen til ny betong. Veldig mye betong blir kjørt til deponi som avfall.

Nå har MAPEI lansert et system som kjemisk omdanner bløt restbetong til tørt tilslag (pukk), og som kan benyttes i produksjon av ny betong. Betongen som blir returnert til betongblandeverket blir behandlet mens den er i trommelen. 

Pukken man får ut er tørr idet trommelen tømmes, så man vil aldri oppleve problemer med slam og forurensninger fra håndtering og lagring av restbetong.

En kubikk med restbetong blir omdannet til ca. 2200 kg pukk som er like egnet som annen pukk for produksjon av betong. Dette gjør at løsningen resirkulerer ikke bare betongen 100 %, men man får også ut materialer av høy verdi fra prosessen.

Systemet har  blitt utprøvd ved 15 - 20 betongproduksjonsanlegg i Norden, og resultatene har vist seg veldig tilfredsstillende. Dette er helt tydelig en løsning for fremtiden.

Fordeler ved bruk av RE-CON ZERO EVO

re-con-zero-evo-bildeikon-1

Minsker kraftig slamavfallet

re-con-zero-evo-bildeikon-2

Holder tromlene rene med mindre vann

re-con-zero-evo-bildeikon-3

Gir 2,2 tonn gjenvinnbart tilslag per m3 betong

re-con-zero-evo-bildeikon-4

Enkelt å bruke

RE-CON ZERO EVO

To-komponent pulvertilsetning for gjenvinning av restbetong fra betongbiler.
For gjenvinning av alle typer betong som returneres til blandeverket, inklusive sprøytebetong.
Betongen kan gjennvinnes fortløpende, på slutten av dagen eller når arbeidet på byggeplassen er avsluttet.

TEKNISKE DATA
Konsistens: pulver.
Farge: hvit.
Densitet (g/cm3): komp. A: 0,8, komp. B 1,1.
Kloridinnhold (%): komp. A: ≤ 0,1, komp. B ≤ 0,1.
Hovedfunksjon: komp. A: vannabsorbent/ viskositetsforhøyer, komp. B: størkningsakslerator.
Lagring: 24 måneder forutsatt at det oppbevares tørt i original, uåpnet emballasje.

Relevant dokumentasjon

Datablad
Last ned
Sikkerhetsdatablad
Last ned
EPD
Last ned

Gjenvinning av restbetong

Ønsker du råd eller hjelp?

Ta kontakt med vår tekniske support hvis du har spørsmål om RE-CON ZERO EVO.