Forenzički centar u Užicu

Location icon Užice, Serbia
Pojam „forenzika“ vodi poreklo od latinske reči forēnsis, što znači „pred forumom“. U doba Rimljana ova terminologija bi se mogla objasniti vremenskim okvirom i pravilima ponašanja tadašnjeg doba. Krivična prijava protiv nekog je morala javno biti predstavljena u rimskom forumu. Onaj ko je bio optužen i onaj koji ga je tužio su bili dužni da ispičaju svoju priču pred članovima foruma. Onaj koji je imao uverljiviju priču i ubedljivije argumente dobio bi podršku članova. U savremenom svetu definiciju forenzike ili forenzičke nauke možemo predstaviti kao primenu širokog spektra nauka sa ciljem pružanja odgovora na pitanja od interesa za pravni sistem. Forenzika može biti u vezi sa kriminalom ili parničnim postupkom.
Ref #: 76
Category: PUBLIC BUILDINGS AND PLACES

Construction

Yard Unutrašnji podovi
Location Užice, Serbia
Subcategory MULTIFUNCTIONAL CENTER
Application Hidroizolacija, lepljenje i fugovanje keramičkih pločica
Start and finish date 2013
Application Type Installation of floors, Surface preparation, Waterproofing systems
Client MUP Republike Srbije
Contractor company Mpp Jedinstvo a.d., Sevojno
Architects Boško Pešović, d.i.a
Specialists involved Ina projekt
MAPEI Coordination Nebojša Janić

Keep in touch

Subscribe to our newsletter to get Mapei news